• Welkom bij het VNDU

    Nederlands-Duits Ondernemersverbond

Grensoverschrijdende samenwerking

In een steeds hechter samenwerkend Europa is het voor het grensoverschrijdende bedrijfsleven in deze regio noodzakelijk intensiever samen te werken om economisch succesvoller te zijn. De betrokken 8 organisaties hebben daarom besloten een platform voor de grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking van ondernemingen en andere organisaties te bieden. Dit heeft geleid tot de oprichting van een Nederland-Duits verbond in 2007 in Lingen (Duitsland): het VNDU.

Doelstellingen

  • Het organiseren van grensoverschrijdende bedrijfs- en ervaringsnetwerken.
  • Ervaringsuitwisseling tussen de directies inzake evenementen, diensten, taken en doelstellingen van de afzonderlijke verenigingen.
  • Het houden van gezamenlijke bijeenkomsten-al dan niet met derden- en het opstarten van gemeenschappelijke projecten.
  • Het organiseren van grensoverschrijdende dienstverlening voor leden van deelnemende organisaties.
  • Ondersteuning van bedrijven bij het zakendoen in het buurland.
  • Belangenbehartiging richting regionale, nationale en Europese autoriteiten, partijen en andere instellingen.

Leden VNDU

Bestuur

Het bestuur van de VNDU bestaat uit vertegenwoordigers (bestuursleden / directeuren) van de betrokken verenigingen en kiest uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur wordt ondersteund door de directeur.

Bestuursleden

Bert van de Haar, VNO-NCW Noord, voorzitter
Lambert Zwiers, VNO-NCW Noord
Andreas Brill, AIW Unternehmensverband
Norbert Verst, Wirtschaftsverband Emsland
Jutta Lübbert, Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim
Günter Gülker, Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK)
Jacco Vonhof, VNO-NCW Midden
Ron van Gent, VNO-NCW Midden
Werner Stegemann, Wirtschaftsvereinigung Steinfurt

Jan Oostenbrink, directeur

Grensoverschrijdende business – Ondernemersinformatie

De EUREGIO heeft met steun van de Europese Commissie, de brochure “Business in EUREGIO” ontwikkeld.

Deze brochure omvat relevante informatie voor ondernemers inzake grensoverschrijdend ondernemen.

Nederlands-Duitse grensstreek

Gebied met ruimte, voldoende voorzieningen en een aantrekkelijk arbeidspotentieel: investeringsruimte tegen lage kosten, in de nabijheid van omvangrijke economische- en bevolkingsconcentraties en met een behoorlijke bereikbaarheid. Potenties van het gebied zijn lang onderbelicht gebleven door de grensligging.